In het geval van dag X2 of X3 zijn de vouchers identiek aan de hierboven geselecteerde vouchers.

De Aedes-kalender heeft tot doel de klant van een makelaarskantoor te belonen: als het profiel van de klant overeenkomt met de aanvaardingscriteria van Aedes en dat er een verzekeringsaanvraag perfect wordt ingevuld op de dagen met een pictogram en dit ook wordt doorgegeven aan Aedes, wordt er een cadeaubon ter waarde van ongeveer € 20 BTW incl. aan de klant toegekend als welkomstgeschenk.

Deze cadeaubon valt in de categorieën vermeld op het bestelformulier. Het makelaarskantoor verbindt zich ertoe contact op te nemen met Aedes om de door de klant gekozen categorie door te sturen.
De kalender is voor een periode van één jaar.
Aedes behoudt zich het recht voor om de transactie vervroegd te beëindigen.