Naargelang het product waarop uw verzekerde heeft ingetekend bieden wij twee soorten bestuurdersverzekeringen aan: de kapitalen kunnen vooraf forfaitair worden overeengekomen of worden gelijkgesteld aan de terugbetaling volgens de regels van het gemeen recht.

Via het product CARES kan uw verzekerde optioneel intekenen op een forfaitaire bestuurdersverzekering. Wanneer zich een schadegeval voordoet, vergoedt Aedes de lichamelijke schade aan de verzekerde ten belope van de bedragen vastgelegd in de overeenkomst of – in geval van overlijden – de schade van zijn rechthebbenden. Zo vindt u de verschillende waarborgen:

  • betaling van een kapitaal ingevolge overlijden: 25.000 €
  • uitbetaling van een kapitaal bij blijvende invaliditeit
  • terugbetaling van de hospitalisatiekosten en medische verzorging: 5.000 €

Naar onze algemene voorwaarden CARES (vanaf pagina 46)

Via de producten P30, P35, P40, P50 en P60 kan uw verzekerde via het Pakket Zen intekenen op een indemnitaire bestuurdersverzekering. In dat geval moet een onderscheid worden gemaakt tussen personen van minder en meer dan 30 jaar:

  • Wanneer zich een schadegeval met een bestuurder van minder dan 30 jaar oud voordoet, wordt de schadevergoeding berekend volgens de forfaitaire bedragen vastgesteld in de algemene voorwaarden;
  • Wanneer zich een schadegeval met een bestuurder van meer dan 30 jaar oud voordoet, wordt de schadevergoeding berekend volgens de regels van het gemeenrecht en is geplafonneerd op een bedrag van maximaal 500.000 EUR per schadegeval, inclusief interesten en bijkomende kosten

Naar onze algemene voorwaarden P PRODUCTEN (vanaf pagina 42)

Heeft u een vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst productie (055/33.92.34) of met uw regio manager!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *