Zoals vermeld in het novembernummer van de Gaezette, zijn wij het uitrollen van onze nieuwe software begonnen. Onze rechtsbijstand Pn1 was de eerste die geïntegreerd werd.

Deze nieuwe software biedt u naast een moderne en 100% webgebaseerde oplossing, ook een boekhoudkundig systeem dat volledig aan de marktnormen voldoet. We weten hoe belangrijk dit voor u is. Het is dan ook één van ons grootste doelstellingen voor 2021.

Aangezien deze operatie niet in één keer kan worden uitgevoerd, zullen wij in fasen werken; de upgrade van het boekhoudkundig systeem kan pas voor 100% operationeel zijn wanneer al onze producten naar de nieuwe software zijn gemigreerd:

Fase 1: Upgrade van de huidige boekhouding naar de nieuwe software ;

Fase 2 : Zodra de boekhoudkundige aanpassingen werd voltooid, wordt het product gemigreerd.

Na de succesvolle migratie van de Pn1 (zowel op niveau van boekhouding als software), zullen wij de migratie van de boekhouding van de BA Moto vanaf 01/02 beginnen.

In alle transparantie willen wij u erop wijzen dat deze migratie gevolgen heeft voor sommige contracten:

Bij contracten voor BA Moto (AV30xxxxxx of MV30xxxxxx) met maandelijkse premiesplitsing (met een bankdomiciliëring) en met een vervaldatum tussen de 20e en het einde van de lopende maand, zal de eerste domiciliëring 2 termijnen samen afhouden.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze dubbele afhouding, die noodzakelijk is voor de regularisatie van ons boekhoudsysteem, reacties kan uitlokken bij uw verzekerden.

Daartoe informeren wij u dat er heden een brief aan hen wordt gericht (de brief vindt u hier).

Uiteraard staan wij volledig tot uw beschikking om eventuele moeilijkheden in verband met deze dubbele afhouding te regelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *